Karpacz

Miasto pod Śnieżką
Świątynia Wang w Karpaczu Górnym. Spektakularna sceneria z rozświetlonym gwieździstym niebem.
Panorama znad kotła Małego Stawu. W oddali górująca nad Karpaczem Śnieżka 1602 m n.p.m.
  • Twój notes jest pusty. Dodaj do niego obiekty, aby móc łatwiej je znaleźć lub porównać.
Dodano do notesu